Anyák napja a legszebb ünnepünk

2017.05.07

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, a legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Az anyák tiszteletére tartottak tavaszi ünnepségeket már az ókori Görögországban is. A kereszténység elterjedésével az Anyaszentegyház tisztelete került előtérbe, mivel ez adja az életet és véd meg minden ártalomtól. Az idő folyamán az egyházi ünnep egybefonódott az anyák napja köszöntésével.

Magyarországon az ünnepeket a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg, összekapcsolva a májusi Máriatisztelet hagyományával. Az első köszöntést 1925-ben szervezték meg. 1928-ban egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját.

Iskolánk első osztályos tanulói is nagy izgalommal készültek az édesanyák, nagymamák köszöntésére. Április közepétől már az anyák napi daloktól, versektől zengett az osztály.

Az édesanyákat nem lehet eléggé megbecsülni, törődnek gyermekükkel születésük pillanatától, gondoskodnak róluk éjjel-nappal, hatalmas áldozatokat hoznak, hogy gyermekük élete jobb és szebb legyen. A szeretet, amit adnak, meghálálhatatlan, s a legkevesebb, hogy az év egy napját nekik szenteljük. Egy igazi anya mindent megtesz szerettei egészségéért és jobb életéért. Ezért is foglal el minden gyermek és felnőtt szívében különleges helyet. Sokáig sorolhatnánk azokat az érveket, melyek azt igazolják, hogy tanulóinkkal az iskolában minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy észre vegyék, megértsék édesanyjuk fontosságát és viszonozni tudják a tőlük áradó szeretetet.

A templomban előadott műsorunkra is e gondolatok jegyében készültünk. A gyerekek versekkel, énekkel és egy jelenettel készültek az anyukák, nagymamák köszöntésére. Anyák napi ünneplésünk a szeretetünk, köszönetünk, megbecsülésünk kifejezése édesanyánk iránt, de ezen felül a hálaadás alkalma is Isten iránt az Ő kimondhatatlan gondviseléséért, szeretetéért, ami az anyai szíveken keresztül is megnyilvánul.


Zakarné Bakti Ilona