Keresztény nevelés a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában

2016.12.22

A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.

Közösséget szeretnénk teremteni, amely közösség személyiségei által színes. Itt tanulhatja meg tanítványunk, hogyan illeszkedjék be egy közösségbe, később a társadalomba. Mindezek alapján válhat a tanuló kiegyensúlyozott, harmonikus személyiséggé egy demokratikus elvekre épülő iskolában. Nem feledjük, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Geszteréden élünk. Hazánk mostohább sorsú vidéke ez, amely mégis tartogat értékeket, természeti szépségeket, történelmi hagyományokat, perspektívát. Azt szeretnénk elérni, ha diákjaink nem elvágyódnának innen, hanem felnőtt emberként visszatérnének ide.

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű formálását. Ennek érdekében felmutatjuk a szentek, ismert és elismert egyházi személyiségek által követésre méltó példákat.

Nagyon fontosnak tartjuk az esztétikai nevelést. Szeretnénk beszédkultúrát tanítani, utat mutatni a szép felismerése felé, a zenei kultúrát, az éneklés gyönyörűségét kívánjuk megmutatni. Haszonelvű világunkban elengedhetetlen a szép iránti tisztelet megismertetése. A környezet kialakítása is az esztétikai nevelés része lehet - pl.: folyosók, osztálytermek dekorálása.

Mindez elképzelhetetlen a fenntartó, a szülők és az iskola szoros kapcsolata nélkül. Velük együtt nevelhetünk egészséges szemléletű gyerekeket. Célunk tehát a szülők és az iskola közötti kapcsolat erősítése.

"Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy - bár más-más fokon - az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá." A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával.

A reggeli, délutáni, ebéd előtti, utáni imák, az osztálymisék az adventi gyertyagyújtások az iskolában hozzájárulnak tanulóink lelki neveléséhez.

Az év végén lelkigyakorlatot tartunk a gyerekeknek és az intézmény összes dolgozójának. A lelkinapok segítenek bennünket elmélyedni Karácsony misztériumában.

Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok iskolánk vezetősége nevében, a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola minden óvodásának, tanulójának, dolgozójának és falunk valamennyi lakójának.

Törő András

igazgató