Német nyelvoktatás

2017.01.11

A 2016/17-es tanévtől a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola lehetőséget biztosít az iskola minden tanulójának második idegen nyelv ingyenes oktatására délutáni német szakköri órák keretében. 4 csoportban összesen 64 diák tanulhatja a nyelvet.

Az alsó tagozatban (3.-4. osztály) a tanulók teljesen az alapoktól ismerkednek az idegen nyelvvel. A korai idegennyelv-oktatás alapvető célja kedvet ébreszteni az idegen nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást. 

A felső tagozatban (5.-8. osztály) a céljaink között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. A hetedik és nyolcadik osztályban már a továbbtanulásra készülünk. Fontos, hogy a tanuló biztos alapot kapjon a nyelvtanulás folytatásához a középiskolában. Mivel a gimnáziumokban két idegen nyelv tanulása kötelező, így a szakkörön résztvevő tanulók előnnyel indulnak a kilencedik évfolyamon.

Az intézmény vezetése fontosnak tartja és támogatja a második idegen nyelv oktatását. A gyerekek látják a példát a családban, a környezetükben, hogy manapság mennyire fontos az idegen nyelvek tanulása és ismerete nemcsak a közép- illetve felsőfokú tanulmányok ideje alatt, hanem a későbbiekben a sikeres munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez is.

Kissné Sinka Éva

német tanár