Passió- Jézus szenvedéstörténete

2017.04.11

Húsvét Jézus Krisztus feltámadásának győzelmi ünnepe. Az ünneplő emlékezés szemünk elé állítja Jézus Krisztus életének két meghatározó eseményét, tudni illik, hogy Nagypénteken meghalt értünk a kereszten, és Húsvétkor, a harmadik napon föltámadt a halálból. A kettő együtt alkotja Húsvét misztériumát. Húsvét keresztény ünnep. Valójában azonban az egész "emberiség" ünnepe.  

. A feltámadás hite, illetve az az üzenet, amit Húsvét hirdet, nemcsak a keresztények privilégiuma, hanem az egész emberiségnek adott isteni ajándék (szakkifejezéssel: megváltás, üdvösség). Az emberi lét alapvető kérdéseire ad választ és iránymutatást.

A Nagypénteki eseményeket egy hosszú, 14 állomásból álló szenvedéssorozat előzte meg, melynek végén Jézust keresztre feszítik és harmadnapra feltámad a halálból a mi üdvösségünkért.

A geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 6.osztályos tanulói megható Passió című színdarabával idézte fel Jézus szenvedéstörténetét. A közel egyórás műsorban megelevenedett a 14 állomás gyötrelme, bánata. A műsorra való felkészülés nagy lelkesedéssel zajlott, melynek eredményeként nem maradt el az elismerés sem.

Ezzel a színdarabbal méltóképpen felkészíthettük lelkünket a Húsvét ünnepére.

Majorosné Szilágyi Brigitta