EFOP-1.3.9-17-2017-00097

A kedvezményezett neve: Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola

A projekt címe: Együttműködésen alapuló szervezett szabadidő-eltöltés készség és képességfejlesztés céljából Geszteréden

A szerződött támogatás összege: 48 795 513 Ft

A támogatás mértéke: 100%A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében olyan komplex szakmai programsorozatot állítottunk össze, amely nagy hangsúlyt fektet az iskolai és iskolán kívüli idő hasznos eltöltésére. A projektünk hozzájárul az iskola komplex funkciórendszerének fejlesztéséhez, a meglévő közösségek fejlesztéséhez, ill. az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez. A beavatkozások hozzájárulnak az előítéletesség, illetve hátrányos megkülönböztetés mérsékléséhez, az identitás megőrzéséhez, a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzéséhez, a társadalmi részvétel előmozdításához. A település Helyi Esélyegyenlőségi Programjához és a Felhívás céljaihoz való illeszkedéssel párhuzamban a fogyatékkal élők bevonása szerepet kap projektünkben. A kulturális, szabadidős programokon számítunk részvételükre, és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére irányuló törekvések megvalósulhatnak.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00097